معرفی آثار پویانمایی مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

  • قصه پردازی در پویانمایی دینی (ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها)

نگارش فیلمنامه برای پویانمایی به جهت استفاده از ابزارهای فرا واقعی و نزدیک بودن اتفاقات به موقعیت‌های تخیلی و غیر واقعی امری جذاب با پتانسیلی بالا و قابل تأمل است. اما در حوزه نگارش پویانمایی برای موضوعات مذهبی و دینی، اصل پایبندی به نقل واقعیت اتفاقات و عدم تخطی از خطوط قرمزی که دراین زمینه وجود دارد، ‌فضای پیش روی نویسنده و کارگردان را به شدت محدود کرده و گاه عوامل جذابیت اثر برای مخاطب را نیز  به شدت تحت تأثیر قر ار می دهد. نویسنده پویانمایی‌های مذهبی می‌بایست در عین وفاداری به مضمونی که مد نظر دارد با چالش بزرگ ایجاد جذابیت‌های بصری و موقعیتی دست وپنجه نرم کند. این نشست به راهکارهای ایجاد فضای مناسب پویانمایی در به تصویر کشیدن داستان‌های مذهبی و دینی پرداخته و معضلات این فرایند را بررسی خواهدکرد.