آماده سازی استوری برد

کتاب آماده سازی استوری برد نوشته خانم نانسی بیمن با تمرکز بر داستان و شخصیت پردازی و ارتباط این دو مقوله بعنوان عناصر کلیدی ساختار تمام آثار کوتاه ، بلند و اپیزودیک پویانمایی ، شاید در میان تمامی کتاب های انتشار یافته در حوزه پویانمایی عمیق ترین نگاه را به بخش پیش تولید داشته است. به ادعای نگارنده که اندوخته های خود را از عمل به تئوری آورده است با پایان یافتن مرحله پیش تولید عملاً هشتاد در صد یک فیلم شکل گرفته است،  اهمیت مطالعه این کتاب را برای ما مشخص می کند. مترجم که خود مدرس پویانمایی است با این رویکرد که این کتاب در حوزه زیبائی شناسی و مباحث کارگردانی دستاوردهای زیادی را برای دانشجویان و هنرمندان پویانمایی دارد آن را ترجمه کرده است.