تکنیک ساخت یا محتوا

   حسین مرادی‌زاده، داور بخش دینی در مصاحبه خود با اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون گفت: در انیمیشن‌ ملی به‌رغم پیشرفت در حوزه تکنیک، هنوز فیلم‌نامه‌ها قوی و بی نقص نیست. وی افزود، مشکل اصلی، اعمال نظر سفارش‌دهنده از انتخاب ایده‌ تا مرحله تولید است. این رویکرد ناشی از نداشتن اعتماد لازم به فیلم‌ساز یا انیماتور به‌ویژه در کارهای دینی است. قطعا حساسیت در کارهای دینی بیشتر است که این چالش با تحقیق و پژوهش به بهترین نحو حل می شود.