جشنواره جشنواره ها 1 و 2

یکی از بخش های جذاب جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، جشنواره جشنواره هاست، در این بخش آثاری به نمایش در میآید که جایزههای معتبری از جشنواره های مختلف کسب کرده اند. دوره دهم نیز از این سنت به دور نیست و تمام آثاری که در این بخش به نمایش در خواهد آمد، برنده چندین جایزه معتبر از جشنواره های جهانی هستند. با توجه به پیشنهاد هیات محترم انتخاب و به دلیل وجود آثار شاخص بیشتر نسبت به دورهای گذشته تصمیم گرفته شد امسال بخش جشنواره جشنواره ها در دو بخش نمایش آماده شود تا از مجال بدست آمده علاقمندان بهره مند شوند و تماشاگر ایرانی بتواند به تماشای برترین فیلم های جهان بپردازد.