روند رو به رشد پویانمایی ایران

احمد سفلایی، داور بخش دینی دهمین جشنواره پویانمایی تهران در مصاحبه با روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون گفت: توجه به کیفیت در آثار این دوره مشهود بود

   احمد سفلایی با اشاره به حساس بودن داوری آثار دینی گفت: در این بخش از داوری به دلیل حساسیت موضوع سعی کردیم دقیق‌تر از دیگر آثار کار کنیم، حتی بعضی از کارها را دوباره بازبینی کردیم.

  این داور بخش دینی افزود، آثار شرکت کننده در این حوزه استانداردهای لازم را داشت که داوری را سخت می‌کرد. به همین علت، سعی کردیم علاوه بر توجه به نکته‌های محتوایی به کیفیت اجرایی هم توجه داشته باشیم، چون بخشی از اثر هنری تولید شده به شکل خروجی بصری آن بر‌می‌گردد. وی افزود، معتقدم پویانمایی جریانی با روند سریع ندارد و به همین دلیل، هر تغییر و جنبشی که داخل آن رخ می‌دهد، نیازمند گذشت زمان است. سفلایی ادامه داد، سیاست‌گذاری‌های حوزه پویانمایی حتما باید بلند مدت باشد تا بتواند به یک جریان ممتد و متوالی تبدیل شود و البته هیجان‌های کوتاه دردی از پویانمایی دوا نمی‌کند. فعالان در زمینه پویانمایی به این دیدگاه عمیق و بازخورد آن در طول زمان رسیده‌اند و به همین دلیل، معتقدم پویانمایی ایران روند رو به رشدی دارد و این حرکت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.