صنعتی شدن انیمیشن‌ ایرانی

   غلامحسین کریمی‌دونا در مصاحبه خود با اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون گفت، متغیرهای مختلفی در انتخاب انیمیشن می‌توان در نظر گرفت. در درجه اول تکنیک و نوآوری مهم است، اثر باید از لحاظ جذابیت‌های بصری، روایت قصه و داستان از ضرباهنگ قابل توجهی برخوردار و جذابیت‌های لازم را داشته باشد که بتوان آن را در بخش مسابقه ارائه کرد. وی افزود: یافتن آثار نو و ابتکاری و در عین حال شناختن استعدادهای جدید در جشنواره مهم است.

   عضو شورای تخصصی و کارشناسی مرکز پویانمایی صبا با تاکید بر نگاه مخاطب‌محور در انتخاب آثار افزود، انیمیشن باید برای عموم مردم قابل توجه باشد. صرفاً تکنیک و ویژگی‌های فنی کافی نیست، چرا که مضمون و محتوا هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

   وی بیان کرد، برگزاری این جشنواره از نظر آموزشی‌، تبادل اندیشه‌ها و افکار و الگو گرفتن‌ بسیار مهم است، چرا که می‌تواند برای انیماتورها و دست‌اندرکاران این حوزه مرجع مهمی باشد. برای پا گرفتن و صنعتی شدن انیمیشن ایران، انسجام و حمایتی نیاز است تا این هنر –صنعت  بتواند خود را به دنیا نشان دهد و حتی درآمدزایی کند. ما از لحاظ مضامین و موضوع‌ها  قصه و داستان و منابع ادبی ارزشمند زیادی داریم و این موضوع می‌تواند به صنعتی شدن انیمیشن کمک کند.