طراحی سبک بصری(دیزاین) در پویانمایی

به جرات می توان گفت هیچ اثر پویانمایی خلق نمی شود مگر توسط طراحان خلاقی که با هدایت  کارگردان ، فضاها و کاراکترها و هرآنچه در یک نمای پویانمایی دیده می شود را روی کاغذ و با ابتدائی ترین ابزار طراحی می آفرینند. همین به خوبی اهمیت هنر طراحی را در خلق یک اثر پویانمایی نشان می دهد. هنری که نه تنها به نماها ، قاب بندی ها، کاراکترها و فضاها موجودیت می‌دهد بلکه سبک بصری فیلم را نیز تعریف می کند.