قاب های روان

در این بخش به بررسی آثاری خواهیم پرداخت که با استفاده از تکنیک زیردوربین خلق شده اند. در این روش که خلق تصاویر و متحرک‌سازی به صورت فریم به فریم و به طور مستقیم در زیر دوربین اتفاق می افتد در ابتدا بر سطحی شیشه‌ای و با استفاده از مواد مختلف تصویری  خلق می شود و سپس این تصویر به وسیله دوربینی که کاملا عمود بر سطح شیشه و با فاصله‌ای مناسب قرار گرفته است، ثبت می شود. سپس با ایجاد تغییراتی اندک در تصویر، عکس بعدی گرفته شده و در انتها با  پخش متوالی این عکسها، تصاویر جان گرفته و در برابر دیدگان به نمایش در می آیند. از ویژگی‌های این تکنیک این است که با تغییر دادن هر فریم، دیگر امکان برگشت به آن وجود نخواهد داشت و در انتها جز عکس هایی که ثبت شده اند و مقداری شن یا رنگ، چیزی باقی نمی ماند. کارولین لیف، خالق پویانمایی هایی بسیار زیبا با تکنیک های مختلف پویانمایی زیر دوربین، این تکنیک را به مثابه یک هنر نمایشی  توصیف کرده و چنین می‌گوید:”هنری که یک بار اجرا می‌شود و پس از آن دیگر چیزی نیست.