نمایشگاه سبک بصری و طراحی مفهومی برای پویانمایی

این نمایشگاه با هدف آشنایی هنرجویان و علاقه‌مندان پویانمایی با چگونگی خلق شخصیت‌ها و فضاهای پویانمایی، معرفی توانمندی هنرمندان داخلی در پیش تولید موفق پروژه های پویانمایی، معرفی فرایند خلاقانه طراحی و رسیدن به سبک هنری ویژه در کار طراحان حرفه‌ای و آشنایی دست اندکاران و تهیه‌کنندگان با فرایند پیش‌تولید برگزار می گردد.

افراد منتخب نمایشگاه:

حسین صافی، مهدی شیری، رضا ریاحی، مریم صفاتی، مهرداد شاهوردی، حمید سهرابی، مهدی علی‌بیگی، هادی طبسی، نوروز عباسی.