هند سرزمین رنگ‌ها

مجموعه حاضر در بردارنده آثار پویانمایی هفت سال اخیر است که توسط دانشجویان، اساتید و فیلمسازان مستقل و خود آموخته ساخته شده‌است. یکی از ویژگی‌ های این آثار روایت صادقانه و نگاه واقع‌ بینانه آنها به جنبه‌های متناقض و عجیب سرزمین هند است. به عبارت دیگر این مجموعه از یک سو الگوهای گوناگون شهری و از سوی دیگر کشمکش‌ های شدید هویتی استان‌های شرقی را به نمایش گذاشته و به بیان تنوع فرهنگی این شبه قاره می‌پردازد.از دیگر موضوعاتی که در این مجموعه به چشم می‌خورد نمایش اعتراض زنان به سلسله مراتب سیاسی اجتماعی و مقابله با الگو های زیبایی تحمیل شده غربی است. از اینرو این مجموعه را می‌توان نمونه‌ ای نادر از آثار سمعی بصری برشمرد که تصویری ورای کلیشه‌های هند همچون بالیوود، فقرا، مارگیرها، خدایان و شیاطین به مخاطب ارائه می‌دهد.