كیارش زندی

متولد 1350. وی دانشجوی دکترای پژوهش هنر می‌باشد که به عنوان تهیه‌کننده، کارگردان، نویسنده، مدیرتولید، ناظر کیفی هنری و پویانما فعالیت داشته است. از دیگر سمت‌های وی می‌توان به عضو هیات علمی دانشکده هنردانشگاه سوره و مدیرگروه آموزشی کارشناسی ارشد پویانمایی این دانشگاه، عضوانجمن فیلمسازان پویانمایی بین المللی آسیفا، عضوانجمن تصویرسازان، دبیر، مشاور و داور جشنواره‌های متعدد ملی و بین المللی فیلم وهنرهای تجسمی اشاره نمود. زندی بیش از سی جایزه معتبر بین‌المللی و داخلی در هنرهای تجسمی، فیلم و پویانمایی را در کارنامه دارد.