نورا حق پرست

متولد تهران. وی دارای کارشناسی ادبیات می‌باشد که درحال حاضر در سمت مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار می‌باشد. وی با سابقه سی و پنج ساله نویسندگی، ترجمه و ویراستاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سمت های متخلفی همچون سردبیر و نویسنده گروه کودک رادیو،‌ نویسنده گروه کودک تلویزیون، سردبیر مجلات رشد نوآموز و کودک و همچنین عضویت در شورای پویانمایی صبا و سیما فیلم فعالیت داشته است. حق‌پرست چاپ بیش از  شصت اثر تألیف،‌ بیست و پنج اثر ترجمه، دویست اثر در نشریات و نگارش هشت فیلم‌نامه را نیز در کارنامه دارد.