سید نجم‌ الدین امیرشاه‌ کرمی

متولد 1339، اصفهان. وی دارای مدرک دکترای پویانمایی از دانشگاه یو دابلیو ال انگلستان است که از سال 1375 به تدریس پویانمایی و ارتباط تصویری در دانشگاه‌ پرداخت. از جمله فعالیت‌های امیرشاه‌ کرمی می‌توان به ارائه مقاله‌ در نشریه‌ها و کنگره‌های داخلی و خارجی، داوری تخصصی مقاله‌های پویانمایی و ارتباط تصویری در نشریات علمی پژوهشی هنرهای زیبا، مجری طرح‌های تحقیقاتی در حوزه‌ پویانمایی، همکاری در تهیه اولین فیلم بلند پویانمایی ایرانی و طراحی گرافیکی برای مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و کنگره‌ها اشاره نمود. علاوه بر این وی مدیر مسئول نشریه‌ انگلیسی پویانمایی، سینما و هنرهای دیجیتال می‌باشد.