وقت اضافه

اگر جشنواره‌های مختلف فیلم را دانشگاهی برای فراهم آوردن بستری مناسب جهت فراگیری، آموختن و دیدن تجربه‌های فیلم‌سازان با تجربه‌تر بنگریم جشنواره بین المللی پویانمایی تهران هم در زمره یکی از بهترین دانشگاه‌های ایرانی قرار می‌گیرد. با این هدف و برای هر چه پربارتر کردن آثاری که به نمایش در می‌آیند در جشنواره دهم بخشی با عنوان “وقت اضافه” در نظر گرفته‌ایم که به نمایش فیلم‌های مطرح جهان می‌پردازد که هرچند به دلیل محدودیت‌های ساعت‌ها و سالن‌های نمایش به بخش مسابقه راه پیدا نکرده‌اند اما تماشاگر ایرانی را با تکنیک ها و شیوه های مختلف فیلم سازی آشنا خواهند کرد.