پوستر دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران رونمایی شد.

انیماتورها، هنرمندان و دوست‌داران پویانمایی  در حالی دور هم جمع می‌شوند که پوستر جشنواره امسال بر اساس اثری ازاستاد علی‌اکبر صادقی شکل گرفته است.
این نقاشی متعلق به مجموعه ی “تولدی دیگر” ایشان بوده و نیکی نیکبخت گرافیست جشنواره آن را به عنوان پوستر آماده کرده است.