شنبه, 31 تیر 1396

بزرگداشت مرحوم استاد اسفندیار احمدیه


هشتمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران به مناسبت نیم قرن تلاش استاد مرحوم اسفندیار احمدیه بزرگداشتی در تاریخ 91/12/15 برگزار می نماید و «زندگی در اتاق شفاف» کتابی است که به همین منظور رونمایی می گردد.  بنا به شهادت تمامی دست اندرکاران هنر پویانمایی ایرانی مرحوم اسفندیار احمدیه در سال 1336، در زمان هایی که هنوز ایرانیان با هنر سینما اینچنین آشنا نبودند، سازمان تلویزیون در ایران تاسیس نشده بود و در خانه ی هیچ ایرانی چیزی به اسم دستگاه تلویزیون وجود نداشت، با امکاناتی اندک نخستین فیلم پویانمایی ایرانی راساخت و شایسته ی لقب «پدر پویانمایی ایران» شد.

استاد مرحوم اسفندیار احمدیه از زمان راهیابی فیلم پویانمایی به ایران تا یک سال پیش (1390)، یعنی درطول بیش از نیم قرنی که از تاریخ تولید فیلم پویانمایی ایرانی می گذرد، در متن و یا کنار این جریان حضور داشته و تاثیرات اندک یا فراوان او بر تمامی یا تعدادی از هنرمندان نسل اول و دوم و سوم و چهارم پویانمایی ایران قابل جست وجو و بازیابی است.