شنبه, 31 تیر 1396

تریکی ویمن به ایران می­ رود

تریکی ویمن به ایران می­ رود تا هنرمندان جوان برجسته اتریشی را معرفی کند


تریکی ویمن نخستین و تنها جشنواره در سراسر جهان است که منحصرا به پویانمایی­ های زنان اختصاص دارد. تریکی­ ویمن با مسابقه بین­ الملل، چشم­ اندازها، برنامه ­های ویژه و نشست­های بین ­المللی، نگاهی ویژه و به­ روز نسبت به فیلم­سازی پویانمایی در سراسر جهان را ارائه می­ دهد. ارتقای پویانمایی به­ عنوان فرمی هنری و قابل دسترس ساختن آن برای تعداد بیشتری تماشاگر، یکی از اهداف ماست.

این برنامه به نمایش 13 اثر برجسته پویانماهای زن جوان اتریشی خواهد پرداخت. موضوعات آن­ها نیز همانند پیشینه­ شان با یکدیگر متفاوت است. بسیاری از این افراد، هنرمندان عرصه­ ی بصری و صوتی هستند که از میان دیگر رسانه­ ها، با فیلم و به­ خصوص پویانمایی نیز کار می­ کنند.