شنبه, 31 تیر 1396


از سرزمینهای شمالی

پویانمایی اروپای شمالی (نروژ و فنلاند)                     

پویانمایی نروژ

در پانزده سال اخیر، پویانمایی نروژ به یک صنعت حرفه‌ای موفق در عرصه  ی بین‌المللی تبدیل شده است. جایزه ی اسکار، نامزدی جایزه  ی اِمی و جوایز برجسته در اَنسی و هیروشیما نمایندۀ این موفقیت هستند.

صنعت پویانمایی نروژ، برخاسته از دل گروه کوچکی از پویانما مستقل که معمولاً به صورت منفرد کار می‌کنند، هم‌اکنون در حال شکوفایی است و تمامی دامنه ی جلوه‌های پویانمایی را در سطح بالای حرفه‌‌ای پوشش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت که صنعت پویانمایی نروژ به بلوغ رسیده است.

 پویانمایی فنلاند

 در فنلاند، پویانمایی در سال 1970 با ورود تعدادی از فیلم سازان پویانمایی‌ به صحنه، آغاز شد. پویانمایی‌های فنلاندی، علی‌رغم محدودیت منابع، در جشنواره‌های بین‌المللی موفق بوده اند. آنها اینک در سراسر دنیا مخاطب خود را یافته‌اند و متقاضی دارند.