شنبه, 31 تیر 1396

 

ردیف

عنوان

کارگردان

تهیه کننده

1

آقای مهربان

سید علیرضا گلپایگانی / بهنام دلداده

سید علیرضا گلپایگانی / سیاوش زرین آبادی

2

تهران 1500

بهرام عظیمی

محمد ابوالحسنی

3

زکریای رازی

فرشاد  شفيعي

مرکزفرهنگي هنري صبا