سه شنبه, 06 تیر 1396

 

ردیف

عنوان

کارگردان

تهیه کننده

1

استارت

ایمان صادقی

ایمان صادقی

2

ببین من چه خوب میگم

حمیدرضا بیات

حمیدرضا بیات

3

به کوری چشم حسود

فاطمه  سوهانی

فاطمه  سوهانی

4

تکامل

حسن توکلی

حسن توکلی

5

جهنم دره

گلرخ الوان دارستانی

گلرخ الوان دارستانی

6

خرسی که می‌خواست خرس بماند

زهرا  رستم پور

حامد پورکرمان

7

خیابان یکطرفه

حسن توکلی

حسن توکلی

8

داستان يک سنگ

محمد فراس العضل

محمد فراس العضل

9

دوچرخه

سارا شعبانی

سارا شعبانی

10

دوست بینوای من

نگاره حلیمی /امین ملکیان

نگاره حلیمی /امین ملکیان

11

دوست سیاه من

نرگس تسلیمی

نرگس تسلیمی

12

شنبه ها

حانیه شجاعی

حانیه شجاعی

13

طعمهء طبیعت

جواد  فراهانی

جواد فراهانی

14

کمک

مهدی  حسین زاده

مهدی  حسین زاده

15

لجبازی

غزاله میلانی

غزاله میلانی

16

مردی که دم نداشت

محمد حسین اعظم پور

محمد حسین اعظم پور

17

منی که من نیستم

پگاه ایزدیان

پگاه ایزدیان

18

نمکی

هاجر مهرانی

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی