شنبه, 31 تیر 1396

تك­فريم­ هاي زنانه

 

در آغاز راه پويانمايي جهان، به سبب اهميت ويژه­ ی فانتزي و تخيل در اين رسانه ی جديد، مهم­ترين كاركردي كه براي آن متصور بودند، سرگرمي­ سازي بود. با ظهور ديزني و ورود ديگر كمپاني­ هاي سرگرمي­ ساز هاليوودي به اين عرصه، اين باور قوت گرفت كه نمي­ توان از پويانمايي انتظاري جز كاركردهاي اوليه­ داشت. پس از جنگ جهانی دوم و شكل­ گيري بلوك­هاي شرق و غرب، خيلي زود تقابل ابرقدرت­ها از حوزه­ هاي سياسي و نظامي به عرصه­ هاي فرهنگي رسيد و همين امر موجب شد تا در اروپاي شرقي جنبشي براي توليد پويانمايي در تضاد با كاركردهاي غربي­اش به وقوع بپيوندد. از رهگذر اين جريان بستري فراهم آمد تا فيلم­سازان پويانمايي به طرح مسائل شخصي­ تر و انتزاعي­ تر بپردازند.

 

به این ترتیب فيلم­سازان زن، دغدغه­ ها و نگاه زنانه به مسائل پيراموني هم به دنياي پويانمايي وارد شدند. با گذشت سال­هاي متمادي و استمرار و موفقیت­های فيلم­سازان زن، فیلم­های زنان چه در زمينه­ ی خلق آثار هنري و چه حوزه­ ی سرگرمي و آثار مرتبط با كودكان و نوجوانان به جايگاه بلندي دست يافته است. از همين رو، اين بخش از هشتمين جشنواره ­ی پويانمايي تهران  به گزيده­اي از آثار زنان اختصاص يافته است.