شنبه, 31 تیر 1396

مطالب

 

برنامه‌های روز اول هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران

 

کلید هشتمین جشنواره پویانمایی تهران از روز 13 اسفند با نمایش فیلم‌ها در بخش‌های مختلف زده می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روز نخست جشنواره، در سینماهای کانون، فلسطین و سالن‌های شهید بهنام، بخش‌های مسابقه بین‌الملل1 ساعت 9 صبح، مسابقه ایران1 ساعت11، بین‌الملل2 ساعت14، ایران2 ساعت16، بین‌الملل3 ساعت18، نمایش ویژه(ماسه‌های خیال)ساعت20 و فیلم بلند سینمای بین‌الملل1«بچه‌هایی که اصوات گمشده را دنبال می‌کنند» ساعت22روی پرده می‌روند.

 

سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌ هنری کانون نیز ساعت 9 صبح، چشم‌انداز1 (تریکی ویمن)، 11 صبح مسابقه بین‌الملل1، ساعت14چشم‌انداز2 (ازسرزمین‌های شمالی)، ساعت16 مسابقه بین‌الملل2، ساعت18 نمایش ویژه1(ماسه‌های خیال)،ساعت20 نمایش ویژه(نسل دیروزوامروز) و ساعت22 مسابقه بین‌الملل3 را نمایش می‌دهد.

 

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از13 تا 17 اسفند سال1391 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران برگزار می‌شود.